Welk advies geeft XML-MED om een beter idee ivan uw epi-verbruik te krijgen?

15 april 2022
WEGWERP PBM

Laten we het kort houden! De pandemie is zeker nog niet voorbij. Het aantal positieve gevallen blijft stijgen. Maar hoe kunt u dan in dergelijke omstandigheden een beter zicht krijgen van uw EPI-verbruik krijgen?

In dit artikel geven wij u enkele tips om uw uitgaven aan persoonlijke beschermingsmiddelen te kunnen plannen en beter te optimaliseren.

Als koper of gebruiker is het soms moeilijk om informatie en uitgaven over uw producten te kennen.

Bepaalde info, zoals afkomst, gebruik (sectoren,…), bestemmeling, individueel verbruik, verbruik per sector,… lijkt echter niet altijd beschikbaar te zijn. Het is nochtans een reeks inlichtingen die voor een koper zeer nuttig zijn om zijn budget en het aankoopproces te optimaliseren.

Ons advies:

Splits uw bestellingen per afdeling of per activiteit

Om nauwkeuriger te budgetteren, kunt u best uw bestellingen per afdeling of activiteit plaatsen. Zo krijgt u een beter overzicht van de kosten per activiteit en kunt u dus gemakkelijker te werk gaan en eventuele verschillen in gebruik per afdeling vaststellen.

U kunt ook op een éénvoudige manier de voorraad van elke departement zien en deze naar anderen sturen voor u een nieuwe bestelling plaatst.

Monitor het gebruik

Moedig uw werknemers aan om hun individuele verbruik te registreren. Stel gratis producten ter beschikking die zij kunnen nemen wanneer nodig. Voorzie een gebruiksvriendelijk systeem (tabel, app,…) waarmee elke werknemer het aantal genomen stukken kan registreren.

Door het verbruik per persoon te monitoren, kunt u ook onder- of overconsumptie van bepaald materiaal vaststellen. Ook kunt u te weten komen waarom bepaalde producten te weinig of te veel worden geconsumeerd, en zo nodig aanpassen.

Is er een reden waarom beschermingsmiddelen zo vaak moeten worden vervangen? Is het beschermingsmiddel geschikt voor hetgeen het wordt gebruikt?

Biedt de PBM voldoende comfort om veilig te werken? Weten de werknemers dat dit product beschikbaar is?

Dit zijn de vragen die u zal kunnen beantwoorden door elke bestelling aan uw werknemers te koppelen.

Uitzonderlijke aankopen afzonderlijk registreren

Bepaalde uitzonderlijke producten worden vaak gekocht voor speciale gelegenheden, maar waren meestal nooit in de oorspronkelijke begroting opgenomen.

Om dit te verhelpen, moet u een vrij groot “veiligheids”-budget voorzien, zodat u niet in de portefeuille van een ander product hoeft te duiken.

Een welbekend voorbeeld is Covid-19 die tot ongeplande extra uitgaven heeft geleid.

Georganiseerd zijn - softwares gebruiken

Naast alle andere tips raden wij u aan een tabel op te maken waarin producten, aantal gekochte en aantal gebruikte zullen worden geregistreerd.

Dit zal u een duidelijk overzicht geven van het verbruik en de potentiële nieuwe bestellingen.

Lees ook: VOLG ONS ADVIES OP EN KOOP JE PBM VERSTANDIG…

Kortom

Als u de aankopen van PBM’S goed monitort, dan zult u al na enkele maanden trends en veranderingen opmerken en de nodige maatregelen kunnen nemen.

U zult ook alle argumenten hebben om eventuele besparingen aan te kondigen of om te investeren.

Wij hopen dat volgende budgetten veel eenvoudiger op te stellen zullen zijn 😉

XML MED, uw leverancier in medische wegwerp PBM.
Masker
Handschoenen
Schorten
Viziers
Hoofdbescherming
Jas
Unfrarood thermometer
Overalls
Beschermingspak
Antigen Detectiekit