Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ?

25 oktober 2022
WEGWERP PBM
Tijdens uw werk moet u uw werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ter beschikking stellen. Dit is misschien een nieuwe term voor u, dus laten we het voor u verduidelijken! Ontdek wat het is, wat het doet, de verschillende categorieën, de uitrusting,…

Wat betekent PBM? Wat is de rol van persoonlijke beschermingsmiddelen?

Allereerst staat het acroniem “PBM” voor “persoonlijke beschermingsmiddelen”.

Concreet, wat is het?

In het Franse wet is een definitie te vinden in het Arbeidswetboek: “De persoonlijke beschermingsmiddelen waarop de verplichtingen van artikel L. 233-5 van toepassing zijn, zijn apparaten of middelen die bestemd zijn om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden teneinde hem te beschermen tegen een of meer risico’s die zijn veiligheid en gezondheid kunnen bedreigen”.

In het Belgische wet definieert het wetboek van welzijn op het werk persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) als volgt: “elk apparaat, behoudens wettelijke uitzonderingen, dat bestemd is om door de werknemer te worden gedragen of vastgehouden teneinde hem te beschermen tegen een of meer risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede elk complement of accessoire dat voor dat doel is bestemd”.

Kortom, het is een uitrusting die tot doel heeft de werknemer te beschermen tegen gevaren die zijn veiligheid of gezondheid bedreigen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen bieden bescherming tegen lawaai, intense temperaturen, vallen, snijwonden, besmetting, enz.

De volgende zaken worden niet als PBM beschouwd

 • alles wat geen specifieke bescherming biedt voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer,
 • die welke specifiek zijn voor het leger, de politie, het wegvervoer, de sport of de zelfverdediging,
 • draagbare apparaten voor het opsporen en melden van risico’s en overlast.

Wat zijn de drie categorieën van PBM's?

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingedeeld in drie categorieën: van de minst ernstige tot de meest ernstige.

Categorie 1

Dit zijn PBM’s met een minimaal risico voor de werknemer, zoals contact met schoonmaakmiddelen die niet erg schadelijk zijn of contact met een heet oppervlak van maximaal 50°C.

Om aan de eisen te voldoen moet een zelfcertificering procedure worden doorlopen.

Voorbeelden van uitrusting: tuinhandschoenen, zonnebrillen,…

Categorie 2

Dit zijn persoonlijke beschermingsmiddelen met een groot risico voor de werknemer, zoals ernstig letsels.

Om aan de eisen te voldoen is een door een bevoegde instantie afgegeven certificaat van EG-typeonderzoek vereist.

Voorbeelden van uitrusting: vizieren, veiligheidshelmen, enz.

Categorie 3

Dit is PBM met een dodelijk of onomkeerbaar risico voor de werknemer.

Om aan de eisen te voldoen is het EG-type- en kwaliteitscertificaat vereist.

Voorbeelden van uitrusting: reddingsvesten, ademhalingsapparatuur, enz.

XML MED, uw leverancier in medische wegwerp PBM.
Masker
Handschoenen
Schorten
Viziers
Hoofdbescherming
Jas
Unfrarood thermometer
Overalls
Beschermingspak
Antigen Detectiekit

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen? Welke PBM voor welke baan?

Hier volgt een niet-uitputtende lijst van PBM’s:

 • Helmen
 • Gehoorbescherming
 • Bril
 • Maskers
 • Handschoenen
 • Schoenen
 • Valbeveiliging
 • Beschermende kleding

Voorbeelden per sector:

Wie zorgt voor de persoonlijke beschermingsmiddelen?

De werkgever is verplicht zijn werknemers na een risicoanalyse persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen. Hij is verantwoordelijk voor hun veiligheid.

De werkgever maakt gebruik van een leverancier. In de medische sector kon hij een beroep doen op ons, XML MED.

Ons bedrijf is erkend door de FAGG en al onze producten voldoen aan de Europese normen. Als specialist in persoonlijke beschermingsmiddelen voor eenmalig gebruik verkopen wij producten zoals

 • Maskers: Wij bieden verschillende modellen FFP2 en FFP3 beschermingsmaskers, chirurgische maskers en anticondens maskers.
 • Handschoenen: U vindt verschillende modellen nitril handschoenen, vinyl handschoenen.
 • Schorten: We hebben een groot assortiment aan wegwerp-, beschermende en steriele schorten beschikbaar.
 • Zelftesten: Wij bieden verschillende modellen antigene tests voor professioneel gebruik en zelftests.
XML MED, uw leverancier in medische wegwerp PBM.
Masker
Handschoenen
Schorten
Viziers
Hoofdbescherming
Jas
Unfrarood thermometer
Overalls
Beschermingspak
Antigen Detectiekit

Bronnen :

Code voor welzijn op het werk

Officiel Prévention: PBM’s

Arbeidswetboek: artikel R233-83-3