Wat is het verschil tussen persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM/CPE)?

6 januari 2023
XML MED, UW LEVERANCIER IN MEDISCHE WEGWERP PBM.

Het is belangrijk om de bescherming van uw werknemers tijdens hun werk te waarborgen. Dit is de rol van persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve beschermingsmiddelen… Maar ieder op zijn eigen manier!

Wat zijn collectieve beschermingsmiddelen (CPE)?

XML MED, UW LEVERANCIER IN MEDISCHE WEGWERP PBM.

Collectieve beschermingsmiddelen (CPE) zijn middelen die de veiligheid en de gezondheid van de werknemers beschermen door zoveel mogelijk in te werken op de bron van het gevaar. Het wordt geïnstalleerd vóór het begin van de taak en vereist geen directe tussenkomst van de werknemer.

Het is gebaseerd op 4 principes:

  • Bescherming door verwijdering (bv. markering)
  • Bescherming door demping van overlast (bv. geluidsisolatie)
  • Bescherming door obstakel (bv. vangrail)
  • Bescherming door signalisatie

Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)?

XML MED, UW LEVERANCIER IN MEDISCHE WEGWERP PBM.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn middelen die de werknemer draagt of vasthoudt om zijn of haar gezondheid en veiligheid te beschermen.

Er zijn 3 categorieën PBM’s:

  • Categorie 1: PBM die beschermen tegen een minimaal risico (bv. handschoenen)
  • Categorie 2: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen een groot risico (bv. helm)
  • Categorie 3: PBM die beschermen tegen een dodelijk of onomkeerbaar risico (bv. reddingsvest)

PBM’s en EPC’s vullen elkaar aan en hebben beide hetzelfde doel: de gezondheid en de veiligheid van de werknemers beschermen. De eerste is apparatuur die gedragen of vastgehouden moet worden, de tweede is een vaste installatie. 

XML MED, uw leverancier in medische wegwerp PBM.
Masker
Handschoenen
Schorten
Viziers
Hoofdbescherming
Jas
Unfrarood thermometer
Overalls
Beschermingspak
Antigen Detectiekit

Bronnen : 

Code du bien-être au travail 

INRS 

Beswic 

Boplan