Waarom draagt u persoonlijke beschermingsmiddelen ?

23 februari 2022
PBM

Wat is persoonlijke beschermingsmiddelen eigenlijk?

Het gaat om uitrusting die ontworpen is om de werker tegen een of meer beroepsrisico’s te beschermen.

Zoals uit deze beschrijving blijkt, kunnen wij als werkers, afhankelijk van de functie, met verschillende risico’s worden geconfronteerd

Voor een oogarts, bijvoorbeeld, tijdens een oogoperatie, zou het risico kunnen bestaan in vloeistofprojectie, de overbracht van microben door de handen, enz. In dit geval zouden maskers, handschoenen, steriele of niet-steriele bloesen de meest geschikte individuele beschermingsmiddelen zijn en dus een dubbele bescherming bieden aan zowel de arts als zijn patiënt.

PBM

Afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent, zal de noodzakelijke bescherming van uw handen verschillend maar fundamenteel zijn.

Er zijn allerlei soorten handbeschermingsproducten:

  • Tegen bacteriologische risico’s
  • Tegen snijwonden door scherp materiaal
  • Tegen temperatuurvariaties
  • Tegen spatten (chemisch, voedsel,…)
  • ..

Ademhalingsbescherming geldt bij elk contact met gevaarlijke stoffen (stof, damp, rook, luchtige deeltjes, enz.) Er zijn verschillende soorten maskers en beschermingsniveaus (Type I, Type II, FFP1, FFP2,…)

Voor meer informatie over ademhalingsbescherming klik hier.

Wanneer we het over hoofdbescherming hebben, zijn we geneigd direct aan veiligheidshelmen te denken. Een helm is inderdaad een PBM, maar er zijn veel verschillende soorten.

maar er zijn veel verschillende soorten. Daaronder vallen ook mutsen, caps, petten, haarnetjes, enz.

Deze kunnen hoofdletsels voorkomen of een patiënt, het steriele materiaal, enz. beschermen tegen haar, roos en andere deeltjes.

De ogen zijn de meest complexe en kwetsbare delen van ons lichaam. PBM’s voor de ogen en het gezicht omvatten brillen, maskers, schermen en vizieren. Er bestaan ook activiteitsgebonden PBM’s zoals lasmaskers.

De keuze van persoonlijke oog- en/of gezichtbeschermingsmiddelen hangt af van de resultaten van de beoordeling van de risico’s waaraan de werkers worden blootgesteld  alsook een analyse van eventuele beperkingen die worden opgelegd door de werkplek, de uit te voeren taken en de werkomgeving.

Net als handbescherming kent kledingbescherming verschillende toepassingen, afhankelijk van de sector van activiteit.

Om een ongeval te voorkomen, bevelen sommige werkplekken bijvoorbeeld een veiligheidsvest en een stevige en reflecterende broek aan.

Een arts zal bijvoorbeeld een beschermende blouse dragen om verontreiniging door producten, bloedspatten of andere vloeistoffen te voorkomen.

Zorg goed voor jezelf!

En zoals het spreekwoord het zegt : « Beter voorkomen dan genezen ! » De veiligheid grondig respecteren vergt geen inspanning, maar kan een grote invloed hebben op uw gezondheid.

Bewust van de veiligheidsrisico’s in uw bedrijfstak en de maatregelen die u daartegen kunt nemen ?

XML MED, uw leverancier in medische wegwerp PBM.
Masker
Handschoenen
Schorten
Viziers
Hoofdbescherming
Jas
Unfrarood thermometer
Overalls
Beschermingspak
Antigen Detectiekit