PBM in het lab: laboratorium veiligheid

22 augustus 2023
MEDISCHE WEGWERP PBM

Laboratoria zijn omgevingen met een hoog risico, of ze nu fysiek, chemisch of biologisch zijn. Laboranten worden blootgesteld aan verschillende potentiële gevaren zoals het spatten van gevaarlijke stoffen, snijwonden, brandwonden of het inademen van schadelijke gassen. Het is daarom essentieel om adequate veiligheidsmaatregelen te treffen om het personeel te beschermen.

Daar komen de Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) in beeld. In een laboratorium hebben PBM als doel het laboratoriumtechnicus te beschermen door een echte veiligheidsbarrière te creëren tegen de gevaren die verbonden zijn aan zijn functie.

Of u nu leidinggevend bent of belast met preventie, het is cruciaal om het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen in overweging te nemen om de veiligheid van uw team te waarborgen.

Gevaren in het laboratorium

Om de risico’s in het laboratorium te begrijpen, is het interessant om te kijken naar de verschillende soorten laboratoria die bestaan en dus naar de specifieke gevaren die bij elk van hen horen. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de “bioveiligheid level“ die eigenlijk niveaus van gevaar vertegenwoordigen, variërend van 1 voor het laagste gevaar tot 4 voor het hoogste gevaar. Afhankelijk hiervan is het noodzakelijk om de veiligheidsuitrusting aan te passen.

De verschillende soorten laboratoria

Afhankelijk van het type laboratorium kunt u de meest geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kiezen. Deze laboratoria kunnen worden onderverdeeld in drie grote categorieën: chemie, biologie en natuurkunde.

1. Chemielaboratorium

In een chemielaboratorium komt regelmatig de hantering van gevaarlijke chemische stoffen voor. Dit type laboratorium staat bekend om het nemen van zeer strenge veiligheidsmaatregelen. De bijbehorende risico’s omvatten explosies, brandwonden, branden, spatten en het inademen van schadelijke stoffen.

2. Biologisch laboratorium

Het biologisch laboratorium wordt vaak gebruikt voor de productie van medicijnen (farmaceutisch laboratorium) en het uitvoeren van medische tests. De belangrijkste risico’s zijn gerelateerd aan blootstelling aan biologische agentia zoals bacteriën, virussen, schimmels, enzovoort.

3. Fysiek laboratorium

Het fysieke laboratorium richt zich voornamelijk op onderzoek en het testen van theorieën. Dit type laboratorium wordt beschouwd als een van de minst voorkomende ter wereld. Fysieke risico’s omvatten mechanische, thermische, elektrische en akoestische risico’s.

Bioveiligheid levels

Bij het kiezen van beschermingsmiddelen is het ook essentieel om rekening te houden met de specifieke bioveiligheid levels van elk laboratorium.

  • bioveiligheid level 1: heeft weinig of geen gevaren.
  • bioveiligheid level 2: heeft een matig gevaar.
  • bioveiligheid level 3: heeft een groot gevaar met een mogelijk risico op verspreiding.
  • bioveiligheid level 4: heeft een groot gevaar met een hoog risico op verspreiding.

Afhankelijk van het niveau van bioveiligheid containment zijn verschillende beschermingsmiddelen vereist.

Bij bioveiligheid level 1 is het verplicht om een beschermende laboratoriumjas te dragen.

Voor laboratoria die zijn geclassificeerd op bioveiligheid level 2 is het naast de laboratoriumjas ook noodzakelijk om minimaal een veiligheidsbril en handschoenen te dragen als extra beschermingsmiddelen.

Bij bioveiligheid level 3 is het essentieel om een beschermend pak te dragen en minimaal een ademhalingsbeschermingsmiddel.

Ten slotte, bij laboratoria die zijn geclassificeerd op bioveiligheid level 4, is het noodzakelijk om een volledig afgesloten pak, zoals een hermetisch pak, te dragen voor maximale bescherming.

Hierdoor nemen de eisen voor beschermingsmiddelen toe naargelang het bioveiligheid level van het laboratorium.

XML MED, uw leverancier in medische wegwerp PBM.
Masker
Handschoenen
Schorten
Viziers
Hoofdbescherming
Jas
Unfrarood thermometer
Overalls
Beschermingspak
Antigen Detectiekit

Persoonlijke beschermingsmiddelen in het laboratorium

Hoe kunt u uzelf beschermen en veilig werken in een laboratorium?

Veiligheid in een laboratorium is van cruciaal belang vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Om adequate bescherming te waarborgen, is het essentieel om een risicoanalyse uit te voeren, deze te prioriteren en preventieve maatregelen te nemen.

Een van de meest voorkomende ongevallen zijn spatten. Daarom is het essentieel om geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen. Het dragen van veiligheidsbrillen en een laboratoriumjas wordt beschouwd als het minimum.

Het laboratoriumschort is de meest gebruikte uitrusting om het lichaam te beschermen. Het biedt bescherming voor zowel de huid van de laborant als zijn/haar kleding. Het is belangrijk om een schort te kiezen dat bestand is tegen chemicaliën en niet gemakkelijk ontvlambaar is.

In sommige gevallen kan het gebruik van een beschermende overall meer geschikt zijn in situaties waarin het lichaam beter bedekt moet worden.

Oogbescherming is van cruciaal belang omdat ze worden blootgesteld aan verschillende potentiële gevaren.

Bijvoorbeeld, het is essentieel om bescherming te bieden tegen glasscherven bij een explosie, terwijl je ook moet zorgen voor bescherming tegen gevaarlijke vloeistofspatten of schadelijke gassen.

Om deze bescherming te garanderen, wordt aanbevolen om veiligheidsbrillen te dragen, maar het is ook mogelijk om een vizier te gebruiken voor uitgebreidere bescherming.

Bij het hanteren van gevaarlijke stoffen is het essentieel om beschermende handschoenen te dragen.

Nitrilhandschoenen worden doorgaans verkozen, terwijl latexhandschoenen mogelijk niet geschikt zijn voor alle taken en allergische reacties kunnen veroorzaken bij sommige mensen.

Er zijn ook handschoenen die speciaal ontworpen zijn voor extreme temperaturen, zowel hoge als lage temperaturen, evenals snijbestendige handschoenen.

Het beschermingsmasker is een essentiële uitrusting om uw veiligheid te waarborgen tegen verschillende pathogene agentia die worden overgedragen via druppels.

Voor bescherming tegen giftige gassen is een gasmasker nodig om de veiligheid van personen die aan dergelijke risico’s worden blootgesteld, te waarborgen.

Oorbescherming: oordopjes en geluidswerende hoofdtelefoon

In een laboratorium kunnen zich situaties voordoen waarin men wordt blootgesteld aan harde geluiden. In dergelijke gevallen is het belangrijk om het gehoor te beschermen door oordopjes te gebruiken.

Een geluidswerende hoofdtelefoon kan ook worden gebruikt, afhankelijk van het geluidsniveau waaraan men wordt blootgesteld.

Het is essentieel om de juiste beschermingsmethode te kiezen op basis van de intensiteit van het aanwezige geluid.

Om een adequate bescherming te waarborgen, kan het raadzaam zijn om overschoenen te dragen. Deze veiligheidsuitrusting is handig om zowel de schoenen als de voeten te beschermen, terwijl de verspreiding van gevaarlijke stoffen buiten het laboratorium wordt voorkomen.

XML MED, uw leverancier in medische wegwerp PBM.
Masker
Handschoenen
Schorten
Viziers
Hoofdbescherming
Jas
Unfrarood thermometer
Overalls
Beschermingspak
Antigen Detectiekit

Veiligheid en risicopreventie in het laboratorium zijn essentieel om het personeel te beschermen tegen fysieke, chemische en biologische gevaren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) spelen een cruciale rol bij het creëren van een veiligheidsbarrière tegen deze gevaren. Afhankelijk van het type laboratorium en specifieke containmentniveaus is het belangrijk om de juiste PBM te kiezen, zoals laboratoriumjassen, veiligheidsbrillen, handschoenen, maskers, oordopjes en overschoenen.