Het belang van Wegwerp PBM’s tegen Kruisbesmettingen

20 oktober 2023
L'importance des EPI jetables contre la contamination croisée

Men kent de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) om hun essentiële rol op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het is echter even cruciaal om het belang van wegwerp PBM ten opzichte van herbruikbare PBM te begrijpen. Wegwerp PBM’S onderscheiden zich namelijk door hun hoge mate van hygiëne, waardoor effectieve bescherming tegen kruisbesmetting wordt geboden. In dit artikel zullen we uitleggen wat deze specifieke eigenschap inhoudt.

Enkele definities: wegwerp-PBM, ziekenhuisinfecties, kruisbesmetting.

Om goed te begrijpen, laten we beginnen met het definiëren van wat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn. Dit zijn uitrustingen die werknemers dragen of gebruiken om hun veiligheid en gezondheid te waarborgen. Onder de PBM zijn er twee soorten: herbruikbare en wegwerp varianten. Zoals de naam al aangeeft, kunnen herbruikbare PBM meerdere keren worden gebruikt na regelmatige reiniging, terwijl wegwerp PBM ontworpen zijn voor eenmalig gebruik en daarna worden weggegooid.

Om het begrip “kruisbesmetting” te begrijpen, kan het nuttig zijn om te praten over ziekenhuisinfecties. Ziekenhuisinfecties zijn infecties die in het ziekenhuis worden opgelopen en die niet aanwezig waren op het moment van opname van de patiënt. Ze kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder urineweg- of luchtweginfecties. Kruisbesmetting is een van de oorzaken van deze infecties, of ze nu afkomstig zijn van ziektekiemen die al aanwezig zijn bij de patiënt zelf (endogeen) of van externe besmetting, of het nu komt door andere patiënten, medisch personeel of de ziekenhuisomgeving zelf (exogeen).

De cijfers in België

In België wordt geschat dat de prevalentie van geïnfecteerde personen in ziekenhuizen ongeveer 103.000 per jaar is, met een incidentiepercentage van ongeveer 6,2%. Deze cijfers zijn aanzienlijk vergelijkbaar in de buurlanden. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de intensieve zorgdiensten en de neonatale intensieve zorgdiensten (bron: KCE).

Maar hoe dragen wegwerp PBM bij aan het bestrijden van kruisbesmetting?

Wanneer ze gebruikt worden om voor patiënten te zorgen, worden ze slechts eenmaal gebruikt, voor één patiënt en één procedure. Dit betekent dat als ze pathogenen bevatten zoals virussen of bacteriën, ze hoe dan ook na gebruik worden weggegooid, waardoor elk risico op verspreiding naar andere patiënten of omgevingen wordt voorkomen. Wegwerp PB’s fungeren dus als een beschermingsbarrière en voorkomen elk potentieel contact met pathogenen.

Bijvoorbeeld, wegwerponderzoekslakens worden na elk gebruik met een patiënt vervangen, waardoor elke contaminatie van de onderzoekstafel wordt vermeden, wat de gezondheid van andere mensen behoudt en een hoog niveau van milieuhygiëne handhaaft.

L'importance des EPI jetables contre la contamination croisée

Wegwerp PBM's zijn aanwezig in veel sectoren

Hoewel dit blogartikel zich richt op de gezondheidszorgsector, is het belangrijk op te merken dat wegwerpbare PBM’s hun waarde hebben in verschillende sectoren.

Inderdaad, het gebruik van wegwerpbare PBM’s strekt zich veel verder uit dan alleen de gezondheidszorgsector en omvat gebieden zoals de voedingsindustrie, laboratoria, schoonheidsinstituten, schoonmaakdiensten, de bouwsector, evenals andere gezondheidsinstellingen zoals verpleeghuizen en klinieken.

De keuze van wegwerp PBM op basis van het risico

Het is belangrijk op te merken dat niet alle PBM systematisch worden gebruikt bij elke zorgverlening; hun gebruik hangt af van het risiconiveau. Medisch personeel kan worden voorzien van wegwerpschorten, wegwerphandschoenen, haarnetjes, beschermende maskers (zoals FFP2 of IIR), evenals vizieren, afhankelijk van het risiconiveau waaraan ze zijn blootgesteld.

Bijvoorbeeld, in een laboratorium voorkomen wegwerpbare PBM besmetting van de te analyseren monsters, en in de voedingsindustrie voorkomen ze besmetting van voedingsmiddelen.

De preventieve hygiënemaatregelen

Desalniettemin is het belangrijk op te merken dat wegwerpbare PBM, zoals handschoenen of schorten, geen volledige bescherming garanderen. Andere belangrijke maatregelen, zoals handen wassen en het gebruik van alcoholhoudende desinfectiemiddelen, mogen niet worden verwaarloosd. Bovendien zijn er andere preventieve praktijken die niet moeten worden vervangen door het dragen van PBM, zoals het desinfecteren van apparatuur.

XML MED, uw leverancier in medische wegwerp PBM.
Masker
Handschoenen
Schorten
Viziers
Hoofdbescherming
Jas
Unfrarood thermometer
Overalls
Beschermingspak
Antigen Detectiekit

In conclusie moeten wegwerp PBM’S worden meegenomen in een algehele strategie om de hygiëne in gezondheidsinstellingen te behouden, om zo besmettingen te voorkomen en het medisch personeel, de patiënten en zelfs bezoekers te beschermen.